Meteen naar de inhoud

Petitie aantal keer getekend

368682

Teken de petitie! Investeer in onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs is het fundament van onze samenleving, maar de kwaliteit staat onder druk. Er dreigt een ernstig lerarentekort in het primair onderwijs. De huidige basisschoolleraren hebben te maken met een hoge werkdruk en een salaris dat veel lager is dan in andere sectoren, waaronder het voortgezet onderwijs. Het aantal burnouts is hoger dan in welke andere sector ook. Dat maakt het werk niet aantrekkelijk voor mensen die een baan in het onderwijs overwegen. Dat zie je ook terug in het dalende aantal studenten op de pabo-opleidingen.

Wij willen goed onderwijs blijven geven aan alle kinderen, maar de huidige situatie is niet langer vol te houden.

Het is daarom tijd dat Den Haag eindelijk gaat luisteren naar al die leraren, schoolleiders, besturen, ouders en iedereen die snapt dat er nu geïnvesteerd moet worden in het primair onderwijs. Dit is geen probleem van het onderwijs. Dit is een probleem van de samenleving. De welvaart in Nederland valt of staat met onze kenniseconomie en die loopt averij op als het onderwijs in de problemen komt. Om onze zorgen kracht bij te zetten, zullen de basisschoolleerkrachten op 27 juni de deuren van de school een uur later opendoen.

Een investeringsplan dat direct bij de start van een nieuw kabinet zichtbaar wordt en vier jaar lang wordt volgehouden. Met een eerlijk salaris en een lagere werkdruk tot doel.

Op die dag reizen namens iedere school een ouder en een leraar af naar Den Haag om onze politieke leiders persoonlijk op te roepen werk te maken van investeringen in het primair onderwijs: om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen geven moet er geld komen voor het omlaag brengen van de werkdruk en voor een eerlijk en rechtvaardig salaris.

U kunt ons helpen om die eis kracht bij te zetten door de volgende petitie te ondertekenen:

Ja, ik teken de petitie omdat ik vind dat leraren in het primair onderwijs recht hebben op een eerlijk salaris en minder werkdruk; en alle kinderen recht hebben op de best mogelijke leerkracht!

Thijs Roovers – POinactie
Jan van de Ven - POinactie
Liesbeth Verheggen - Algemene Onderwijsbond
Petra van Haren – Algemene Vereniging van Schoolleiders
Loek Schueler – CNV Onderwijs
Jilles Veenstra – Federatie van Onderwijsvakorganisaties
Han Busker – FNV
Rinda den Besten - PO Raad

Stuur de petitie door naar iemand voor wie onderwijs belangrijk is

Ja, ik teken de petitie!

Terug naar boven