Meteen naar de inhoud

Nieuwsbericht 1

Ga in gesprek met onderwijsminister

15 november 2017

Woensdagmiddag 29 november meet-up bijeenkomst met minister Arie Slob en het onderwijsveld. Locatie: AFAS Live in Amsterdam.

GRATIS KAARTEN BESCHIKBAAR VANAF MAANDAG 20 NOVEMBER 17.00 UUR VIA WEBSITE PO-FRONT.

Het PO-Front organiseert op woensdagmiddag 29 november vanaf 15.00 uur een openbare bijeenkomst met minister Slob in AFAS Live in Amsterdam. Leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders en schoolbestuurders gaan in gesprek met de minister over een eerlijk salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs.

Gratis kaarten beschikbaar
Vanaf aanstaande maandag 20 november 17.00 uur zijn er een kleine 500 gratis kaarten beschikbaar via de website van het PO-Front, www.pofront.nl. De kaarten zijn alleen beschikbaar voor onderwijspersoneel uit het primair onderwijs. Wees er snel bij, want op = op.

Live te volgen op scholen
Het PO-Front zorgt voor een livestreamverbinding, zodat iedereen de sessie online kan volgen in de personeelskamer op school. Verdere communicatie over programma en exacte tijden volgt via de website www.pofront.nl.

Het PO-Front bestaat uit PO in actie, vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv, Schoolleidersvereniging AVS en werkgeversorganisatie PO- Raad. Het PO-Front voert sinds het voorjaar 2017 actie voor een eerlijk salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs.

Nieuwsbericht 2

PO-Front overhandigt ultimatum aan minister Slob

7 november 2017

Het PO-Front heeft vandaag de ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan minister Slob van Onderwijs. De samenwerkende onderwijsorganisaties verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een landelijke staking.

Tegelijkertijd kijken alle deelnemers – PO in actie, vakbonden AOb/FNV, CNV Onderwijs en FvOv, schoolleidersvereniging AVS en werkgeverskoepel PO Raad – terug op een constructief gesprek.

Minister Slob en het PO-Front hebben besproken dat er op korte termijn een nadere invulling volgt hoe de salariseis vorm moet krijgen en hoe de werkdrukbestrijding van de grond moet komen. Voor het PO-Front is het uitgangspunt dat het door het kabinet toegezegde bedrag slechts een begin is en er zo snel mogelijk invulling van de geëiste 1,4 miljard euro komt: 900 miljoen euro voor salaris, 500 miljoen euro voor werkdrukbestrijding.

Daarnaast wil het PO-Front dat politiek Den Haag zich zo breed mogelijk uitspreekt tegen de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs.


Nieuwsbericht 3

Kabinet krijgt tot de week van 5 december:

PO-Front gaat door met actievoeren

3 november 2017

Na een tegenvallend regeerakkoord zet het PO-Front de gezamenlijke acties voor meer salaris en minder werkdruk al in november en december voort. Dat is gisteravond besloten na overleg tussen de deelnemende partijen PO in actie, vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv, Schoolleidersvereniging AVS en werkgeversorganisatie PO Raad.

Dinsdag gesprek met minister Slob
Komende dinsdag gaat een delegatie van het PO-Front in gesprek met onderwijsminister Arie Slob. Daarin zal de nieuwe bewindsman een ultimatum krijgen: uiterlijk in de week van 5 december – als de Tweede Kamer waarschijnlijk de OCW-begroting behandelt – wil het PO-Front weten hoe Slob tegemoet gaat komen aan de eisen van het primair onderwijs, waarmee een totaalbedrag is gemoeid van 1,4 miljard euro. Daarvan is 900 miljoen euro bestemd voor salarissen en 500 miljoen euro voor werkdrukbestrijding.

Openbare en interactieve meet-up met Slob op 29 november
Voor die tijd gaat minister Slob op uitnodiging van het PO-Front in gesprek met leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders en schoolbestuurders. In het openbaar zullen zij met elkaar van gedachten wisselen over de problemen die de hoge werkdruk en het te lage salaris veroorzaken in het primair onderwijs. Deze openbare meet-up staat geagendeerd voor woensdag 29 november. Tijdstip en plaats volgen nog. Er wordt gezocht naar een ruime zaal. Het PO-Front zal zorgen voor een livestream zodat iedereen de sessie kan volgen en er in elke personeelskamer in het PO kan worden aangehaakt bij het gesprek.

12 december landelijke staking
Als minister Slob niet tegemoet wil of kan komen aan de eisen van het PO-Front, roepen de vakbonden een nieuwe landelijke staking uit op dinsdag 12 december. Geeft politiek Den Haag dan nog geen gehoor aan onze eisen, dan worden de acties na de feestdagen hervat en komen er estafetteacties in de regio.

Investering 1,4 miljard euro noodzakelijk
De afgelopen weken peilden de bij het PO-Front betrokken organisaties de actiebereidheid onder hun leden. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie menen namelijk dat een investering van 270 miljoen euro voor salaris volstaat, waar 900 miljoen euro nodig is om de lonen in de sector op een niveau te krijgen dat vergelijkbaar is met het voortgezet onderwijs. Dat is van groot belang, omdat studiekiezers een loopbaan in het primair onderwijs veelal links laten liggen: elders is meer te verdienen met minder intensief werk.

Weliswaar komt Rutte-III ook met plannen voor werkdrukbestrijding, maar daarvoor reserveert het komend jaar een budget van slechts 10 miljoen euro en niet de noodzakelijke 500 miljoen euro. Het kabinet voert de investering op tot 430 miljoen euro in 2021, maar het PO-Front wijst er op dat het primair onderwijs die tijd niet heeft. De aanwas uit de pabo-opleidingen is zo klein dat het nu al snel oplopende lerarentekort in 2025 boven de 10 duizend fte uitkomt. Dat betekent dat de werklast voor leraren de komende jaren toeneemt, terwijl de sector nu al de twijfelachtige eer heeft burn- outkampioen te zijn: één op de vier leraren krijgt hier mee te maken.

De leden van de deelnemende organisaties hebben dan ook in overweldigende aantallen aangegeven dat de acties moeten doorgaan. Het PO-Front is sinds het voorjaar actief om 1,4 miljard euro extra los te krijgen in Den Haag. Dat resulteerde op 5 oktober al in de grootste eendaagse staking ooit in het onderwijs; meer dan 70 duizend leraren kwamen toen op de been om de eisen kracht bij te zetten. De hoofdmanifestatie in het Haagse Zuiderpark trok ruim 60 duizend stakers.

Voor meer informatie:

PO in actie:
Jan van de Ven 06 42 32 64 61
Thijs Roovers 06 17 53 29 68

Algemene Onderwijsbond:
Thijs den Otter 06 46 22 88 60

CNV Onderwijs:
Marjolein Hammink 06 51 58 45 80

FNV Overheid:
Annika Heerekop 06 31 67 75 90

FvOv:
Yvonne Lebbink
06 53 92 09 03

AVS:
Tineke Snel 06 12 94 64 13

PO Raad:
Ad Veen 06 13 96 90 04


Deel deze actie


Terug naar boven