Meteen naar de inhoud
Nieuwsbericht

PO-Front sluit cao af - Forse salarisverhoging, acties blijven nodig

Leerkrachten in het basis- en speciaal onderwijs krijgen de komende maanden een behoorlijke salarisverhoging, onder andere doordat de salarisschaal LA verdwijnt. Daarnaast is een loonsverhoging van 2,5 procent afgesproken voor al het personeel. De loonkloof met het voortgezet onderwijs is echter nog niet gedicht, vandaar dat acties nodig blijven. De komende staking is op 12 september, net vóór Prinsjesdag.

Loonsverhoging 2,5 procent en 750 euro eenmalig

In de cao is een algemene loonsverhoging van 2,5 procent afgesproken voor iedereen die in het basis- en speciaal onderwijs werkt. Deze gaat in op 1 september 2018. Daarnaast volgt een nabetaling met terugwerkende kracht vanaf januari 2018. Niet als percentage van het loon, maar een vast bedrag van 750 euro bruto voor leraren, schoolleiders én ondersteuners.

Nieuwe functies en nieuwe salarisschalen

In de nieuwe cao worden de salarisschalen LA, LB en LC vervangen door L10, L11 en L12. De salarissen in de nieuwe schaal L10 zijn op het zelfde niveau – of iets hoger – dan die van de huidige schaal LB. Iedere leerkracht gaat één schaal omhoog: van LA naar L10, LB naar L11 en LC naar L12. Met de nieuwe salarisschalen gaan leraren er fors op vooruit. De huidige schaal LA verdwijnt. Voor deze verandering is budget vanaf 1 januari. Vandaar dat leraren in oktober nog een nabetaling krijgen, deze komt neer op 42 procent van het nieuwe maandloon.

Verdere stijging lerarensalarissen in 2019 en 2020

De komende jaren wordt ook het geld van de functiemix doorgegeven aan de leraren. Dit geld was bedoeld om de doorgroei van leraren naar hogere salarisschalen mogelijk te maken, maar bleef bij een deel van de besturen op de plank liggen. Dit geld wordt de komende jaren ook toegevoegd aan de lerarensalarissen, per 1 januari 2019 en 1 januari 2020. De nadruk in deze cao ligt duidelijk op het loon.

Nieuwsbericht

Staking 30 mei Overijssel en Gelderland

Op woensdag 30 mei staakten de leraren en ander onderwijspersoneel uit het primair onderwijs in de provincies Overijssel en Gelderland. Op de Beestenmarkt in Deventer kwamen stakers bijeen om de stakingsmanifestatie onder leiding van Theaterzaken bij te wonen. Er was een stormbaan, er werden complimenten uitgedeeld aan het onderwijspersoneel en er was een inhoudelijk podiumprogramma. En één ding was duidelijk #jufisboos #meesisboos!

Bekijk de aftermovie van de staking op 30 mei

Nieuwsbericht

Staking 13 april in Brabant en Limburg

Op 13 april staakte het Primair Onderwijs in Brabant en Limburg.
Op het stadhuisplein in Eindhoven en achter het station in Sittard kwamen stakers bijeen kom het inhoudelijk programma bij te wonen, welke onder leiding stond van muzikant en schrijver Frans Pollux.

Bekijk de aftermovie van de staking op 13 april:Nieuwsbericht

Alles over de Code Rood Loop in Amsterdam

Op 14 maart staken de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. In Amsterdam start om 12.00 uur een grote demonstratie, die loopt vanaf de Stopera naar het Museumplein. Die woensdag laten we luid en duidelijk weten dat het Code Rood is in het primair onderwijs. Meer salaris, minder lerarentekort.

Kom naar Amsterdam met de trein!

Gezien de te verwachte drukte wordt reizen naar de Stopera met de auto ontraden. Het beste werkt binnen de regio Amsterdam het lokale openbaar vervoer (tram, metro, bus) of de fiets.

Wie van buiten de regio Amsterdam komt kan het beste met de trein naar de stad reizen. Vanaf de stations Centraal en Amstel gaan er rechtstreeks metro’s (lijn 51, 53 of 54)  naar halte Waterlooplein, direct naast de Stopera. Vanaf station Zuid kan je met metro 51 daarheen.

Vanaf Centraal – uitgang centrum – gaat tram 9 of kan je lopen naar het Waterlooplein (20 minuten).

Regels rondom de Stopera

Volg bij het verzamelpunt op het Waterlooplein de regels van de ordedienst op. De doorgaande wegen moeten vrijgehouden worden.

De demonstratie

Om twaalf uur starten we met de Code Rood Loop. Voorop rijdt een Code Rood truck. De verwachting is dat we ongeveer een uur lopen. Let op de volgende tips en regels:

 • Neem water en eten mee. Er is bij de Stopera of op het Museumplein geen door de organisatie verzorgde catering.
 • Toiletten staan er bij aankomst op het museumplein. Bij de Stopera of onderweg zijn geen mogelijkheden voor toiletbezoek. Oftewel: kom met een lege blaas op het startpunt van de demonstratie of ga op het station.
 • Doe geen blauwe of witte hesjes over kleren aan: deze kleuren dragen de vrijwilligers die de stoet begeleiden.
 • Volg de aanwijzingen van de politie en de ordedienst op voor een goed verloop van de tocht, het kan zijn dat zij de stoet tijdelijk stilzetten in verband met drukte, ongevallen of hulpdiensten die naar een spoedgeval in het demonstratiegebied moeten.
 • Er lopen en fietsen eerste hulp diensten mee. Geef hen de ruimte als zij ergens nodig zijn om mensen te helpen.
 • Neem zelf geen fietsen mee in de demonstratie: dat houdt enorm op en is onhandig voor de mensen daaromheen.
 • Spandoeken mogen, maar deze mogen niet hoger zijn dan anderhalve meter. Er mogen alleen flexibele pvc buizen of dunne latten gebruik worden om de spandoeken omhoog te houden. Spandoeken met dikke stokken kunnen door de politie in beslag worden genomen.
 • Loop voor of na de demonstratie als ‘burger’ door de stad. Lopen in ‘optochten’ met spandoeken geldt als een illegale demonstratie. Je kan daar voor beboet worden.
De route

Vanaf het Waterlooplein lopen we over de Blauwbrug, direct daarna linksaf een klein stukje over de Amstel, dan meteen rechtsaf naar de noordelijke kant van de Herengracht. Vanaf daar we door de Vijzelstraat. Op het Weteringcircuit rechtsaf de Weteringschans op, linksaf de Museumbrug over. Direct daarna linksaf de Stadhouderskade op – de doorgang onder het Rijks Museum is verboden! Meteen weer rechts De Hobbemakade op, rechtsaf door de Honthorststraat naar het Museumplein.

Het Museumplein – geen manifestatie

Bij aankomst op het Museumplein is er geen afsluitende manifestatie, wel een eindpunt waar iedereen bedankt wordt voor zijn deelname en waar symbolisch het estafettestokje van de actie wordt overgedragen aan Brabant en Limburg. Bij de partytenten op het grasveld staan tonnen voor leden van vakbonden die zich nog moeten registreren. Degene de zich online hebben geregistreerd mogen alvast huiswaarts. Op het Museumplein staan extra veel toiletten.

Na het Museumplein

Wanneer je weer naar het station wilt, gaan er vanaf de tramhalte Museumplein bij het Concertgebouw trams naar het Centraal Station (5, 16, 24) Amstel (12) of Zuid (5). Je kan er ook voor kiezen om naar Centraal Station te gaan vanaf het Leidseplein. Ook kan je de stad in gaan voordat je terugreist. Maak daar geen optocht in grote groepen met spandoeken van, dat geldt als een illegale demonstratie waar de politie voor kan bekeuren.

Download de eventapp

In een speciale eventapp houden we je op de hoogte van de demonstratie in Amsterdam op 14 maart. Zo vind je hier het programma en de looproute. Maar delen we ook het laatste nieuws op het gebied van de acties in het primair onderwijs, kun je chatten met collega-onderwijzers, kun je vragen stellen en je mening laten weten door te reageren op polls. Wijs je collega ook op deze app, zodat iedereen op de hoogte blijft!

 1. Om de Eventapp te downloaden ga je naar http://get.networkapp.eu
 2. Maak een account aan; Registreer via LinkedIn of email
 3. Vul de persoonlijke Networkapp code in om toegang te krijgen: PO-Front
 4. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
Nieuwsbericht

Vrijdag 13 april neemt PO in Brabant en Limburg estafettestokje over

Stakende leraren lopen 14 maart mars door Amsterdam

Op woensdag 14 maart lopen tienduizend leraren en onderwijspersoneel door Amsterdam in een mars georganiseerd door het PO-Front. De sobere mars van het Waterlooplein naar het Museumplein onderstreept dat het nog steeds code rood is in het primair onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs staat zwaar onder druk door het stijgende lerarentekort. Het is daarom essentieel dat het kabinet meer geld investeert in de lerarensalarissen. Op 14 maart staken leraren uit Utrecht, Noord-Holland en Flevoland. Aan het eind van de mars wordt het ‘estafettestokje’ overgedragen aan leraren in Brabant in Limburg die op vrijdag 13 april actievoeren.

De partijen van het PO-Front tekenden een jaar geleden het manifest voor minder werkdruk en meer salaris. Inmiddels ligt er een werkdrukakkoord van het PO-Front met het kabinet, waardoor elke school er volgende schooljaar een substantieel bedrag bij krijgt voor werkdrukverlichting. Voor een gemiddelde school van 225 leerlingen is dit 35.000 euro. Het is aan de teams zelf om te bepalen hoe dit bedrag besteed moet worden op hun school.

Op het gebied van salaris komt de regering nog lang niet tegemoet aan de eis van 900 miljoen euro. Slechts 270 miljoen euro is hiervoor beschikbaar. Het gat dichten tussen salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is belangrijk om werken in het po aantrekkelijk te maken en te voorkomen dat de huidige leraren een overstap maken naar het bedrijfsleven. Ook is het essentieel dat de instroom op pabo’s groter wordt om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen.

De leraren verzamelen 14 maart om 12 uur bij de Stopera op het Waterlooplein waarna ze naar het Museumplein lopen. De mars duurt naar verwachting ruim een uur. Rond half twee is de mars ten einde. Stakende leraren kunnen hun stakingsoproep inleveren op het Museumplein en een zestal scholen in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Het PO-Front bestaat uit de AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV, FvOv, PO in actie, PO-Raad.

Nieuwsbericht

Acties in het primair onderwijs gaan door

Scholen in het primair onderwijs in Friesland, Groningen en Drenthe blijven op 14 februari dicht. Dat laat het PO-Front weten. De Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, FNV Overheid, PO in actie, FvOv, AVS en PO-Raad zijn hoopvol over de stappen die Slob zet op het dossier werkdruk, maar deze hebben vooralsnog geen tastbaar resultaat opgeleverd. Perspectief op een eerlijk salaris blijft uit. Acties blijven dus hard nodig.

In november werd een staking in Noord-Nederland aangekondigd voor januari, maar het PO-Front wilde minister Slob meer tijd geven om aan de eisen tegemoet te komen. Met die eisen is en blijft een structureel bedrag gemoeid van 1,4 miljard euro. De 430 miljoen euro voor werkdrukbestrijding komt veel te laat en voor een solide loongebouw is 900 miljoen euro nodig. De afgelopen maanden is het PO-Front met minister Slob in gesprek gegaan over de werkdrukmiddelen. Deze komen volgens het regeerakkoord pas aan het einde van de regeerperiode beschikbaar. De gesprekken zijn hoopvol, maar hebben vooralsnog niet tot concrete resultaten geleid. Om kinderen optimaal onderwijs te kunnen bieden, zeker gezien het oplopende lerarentekort, is het van groot belang dat het geld voor werkdrukvermindering zo snel mogelijk beschikbaar komt.

Salarisachterstand
Daarnaast zien de organisaties in het PO-front nog geen enkele beweging van het kabinet om meer geld voor salaris beschikbaar te stellen. Het primair onderwijs blijft een van de slechtst betalende sectoren voor hoogopgeleiden. Als de economische voorspoed aanhoudt en de lonen in de marktsectoren een sprong maken, is het niet uitgesloten dat de salarisachterstand de komende jaren nog groter wordt. Een salaris gelijkwaardig aan het voortgezet onderwijs is in dat licht een bescheiden eis.

Oproep tot staking
Details over de staking worden later bekend. Vast staat dat de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, PO in actie en FvO alle leraren en onderwijsondersteuners in Noord-Nederland oproepen om 14 februari het werk neer te leggen. De Algemene Vereniging Schoolleiders roept alle schoolleiders op de staking te steunen. Of de PO-Raad de staking steunt hangt af van een ledenraadpleging die deze week nog zal plaatsvinden.

Meer informatie over 14 februari volgt z.s.m.
Op dit moment wordt de invulling van de stakingsdag uitgewerkt. Wanneer er meer bekend is, wordt dit direct via deze website gecommuniceerd.

Nieuwsbericht

PO-front onderhandelt over cao

De sociale partners in het primair onderwijs zijn vandaag begonnen met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Dat hebben zij vandaag per brief aan minister Slob gemeld. Daarnaast wordt er 14 februari toch gestaakt in Noord-Nederland: als PO-Front stellen de betrokken partijen vast dat het kabinet te weinig actie onderneemt om de problemen in de sector op te kunnen lossen. Ook de tweede stap in de estafetteacties wordt gezet, met een staking op 14 maart in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

Vakbonden AOb, CNV Onderwijs, PO in Actie, FvOv en FNV Overheid, schoolleidersvereniging AVS en werkgeversorganisatie PO-Raad blijven van mening dat het door Rutte-3 beschikbaar gestelde geld niet toereikend is: in plaats van 270 miljoen euro aan extra salarisruimte moet er jaarlijks 900 miljoen euro bij om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten. Voor bestrijding van de werkdruk voor leraren en ondersteuners is zo snel mogelijk 500 miljoen euro nodig in plaats van 430 miljoen euro aan het eind van de kabinetsperiode.

In tegenstelling tot het kabinet wil de sector wel zijn verantwoordelijkheid nemen en het geld dat nu beschikbaar is zo goed mogelijk inzetten. Partijen zijn daarom begonnen met cao-overleg.

Bovendien zit de sector te springen om een beter beheersbare werkdruk. Het primair onderwijs heeft het hoogste percentage burn-outklachten: 1 op de 4 leraren heeft last van burn-outklachten. We willen daar graag van af. Dat lukt niet met de extra tien miljoen euro die het kabinet voor 2018 heeft gereserveerd met dit doel: de sociale partners blijven ook tijdens de onderhandelingen proberen de budgetruimte die voor 2021 beschikbaar is naar voren te halen. Plannen voor de inzet van het extra geld liggen klaar.

De problemen in het primair onderwijs zijn groot en dreigen groter te worden. Aan het eind van deze kabinetsperiode wordt het lerarentekort in de sector door het ministerie van OCW geraamd op meer dan 4.000 voltijdsbanen. Voor 2027 wordt gerekend met een tekort van 11.000. Om te zorgen dat de aanwas op de pabo’s toeneemt, volstaat 270 miljoen euro niet. Dat bedrag brengt leraren in het primair onderwijs niet op hetzelfde salarisniveau als het voortgezet onderwijs.

Om een idee te geven hoe het wel zou moeten, proberen de werkgevers en de vakbonden ook tot een optionele cao te komen waarin het gewenste extra budget van 1,4 miljard euro is verwerkt.

Nieuwsbericht

Staking PO-Front groot succes

Zeker negentig procent scholen dicht

Uit tellingen van de organisaties van het PO-Front blijkt dat zeker 90 procent van alle scholen vandaag dicht was. De actiebereidheid bleek ook op deze derde actiedag groot. Wanneer het kabinet niet op de eisen voor een beter salaris en lagere werkdruk ingaat, volgen in 2018 nieuwe acties.

De actiebereidheid van leraren en ondersteunend personeel is en blijft hoog, zo blijkt uit de prikactie in juni, de stakingsmanifestatie in het Zuiderpark op 5 oktober en de landelijke staking van vandaag. De stakers verzamelden zich in bioscopen door het hele land, op kantoren van de vakbonden, in stadscentra of organiseerden vanuit school acties. Sommigen oefenden alvast voor de toekomst, wanneer er door het lerarentekort er klassen van vijftig kinderen ontstaan.

Bij CNV Onderwijs registreerden zich 10.000 stakers, bij de Algemene Onderwijsbond 20.000. Veel stakers vonden het niet nodig om zich te registreren, omdat hun school geen loon inhoudt. De verwachting is dat zeven van de tien schoolbesturen doorbetalen.

Op de stakingsmanifestaties werd duidelijk dat de stakers ook volgend jaar door willen gaan met actie voeren. Het PO-Front gaat voor het nieuwe jaar acties voorbereiden, waarbij nieuwe stakingen niet zijn uitgesloten.

Het PO-Front is het samenwerkingsverband van de Algemene Onderwijsbond, Algemene Vereniging Schoolleiders, CNV Onderwijs, FNV Onderwijs en Onderzoek, Federatie van Onderwijsvakorganisaties, PO in Actie en PO-Raad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Algemene Onderwijsbond: Thijs den Otter - 06 46 22 88 60
CNV Onderwijs: Marjolein Hammink - 06 51 58 45 80
FNV Overheid: Annika Heerekop 06 31 67 75 90
FvOv: Jilles Veenstra 06 - 39 80 29 15
PO in actie: Jan van de Ven - 06 42 32 64 61
PO in actie: Thijs Roovers - 06 17 53 29 68
AVS: Tineke Snel - 06 12 94 64 13
PO-Raad: Ad Veen - 06 13 96 90 04

Nieuwsbericht

Primair onderwijs staakt op 12 december

Het ultimatum dat het PO-Front op 7 november via minister Slob (OCW) stelde aan het kabinet om alsnog 1,4 miljard euro vrij te spelen voor het primair onderwijs, is vanmorgen om 10.00 uur verlopen. Dat betekent dat onderwijspersoneel in het PO wordt opgeroepen om volgende week het werk neer te leggen, op dinsdag 12 december. Het PO-Front is al het gehele jaar duidelijk in het stellen van zijn doelen: er is 900 miljoen euro nodig om de salarissen in de sector op te trekken naar een niveau dat vergelijkbaar is met dat van de collega's in het voortgezet onderwijs. Daarnaast moet er door het kabinet 500 miljoen euro worden geïnvesteerd om de uit de hand lopende werkdruk in de sector te beteugelen.

Huidige investeringen eerste stapjes
Op het Binnenhof zijn de eerste stapjes richting verbetering gezet. Het vorige kabinet boekte op het allerlaatste moment 270 miljoen euro extra in aan salarissen en Rutte-III voegde daar als nieuwe coalitie een budget van 430 miljoen euro voor werkdrukbestrijding aan toe. Het PO-Front is van mening dat dit 700 miljoen euro te weinig is om de sector echt te helpen. Bovendien wordt het budget voor beteugeling van de werkdruk gefaseerd vrijgespeeld: de coalitie heeft voor komend jaar slechts 10 miljoen euro gereserveerd op deze post. Daarmee miskent Rutte-III volgens het PO-Front de problemen waarmee de sector kampt: in het primair onderwijs krijgt een kwart van het personeel te maken met burn-out-verschijnselen.

Slob heeft voorlopig alleen begrip te bieden
Met minister Slob zijn in november goede gesprekken gevoerd, onder meer tijdens de meet-up in Afas Live, waar de nieuwe bewindsman in debat ging met 500 leraren, ondersteuners, directeuren en schoolbestuurders uit het primair onderwijs. Meer dan begrip voor de grieven kan de bewindsman echter vooralsnog niet bieden. En dus gaan de acties door. Vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv hebben - uiteraard met steun van het gehele PO-Front, dat ook bestaat uit aanjagers PO in Actie, schoolleidersvereniging AVS en werkgeversorganisatie PO-Raad - een stakingsoproep aan hun leden verstuurd of staan op het punt dat te doen. Op 12 december gaan de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in het hele land een dag lang dicht.

Geen landelijke manifestatie
Anders dan bij de massaal bezochte manifestatie in het Haagse Zuiderpark heeft het PO-Front deze keer geen landelijke bijeenkomst en worden leraren opgeroepen zelf invulling te geven aan de stakingsdag, al dan niet in teamverband. Overigens worden in verschillende steden bijeenkomsten georganiseerd door verschillende belangengroepen uit het PO-Front.

Registratie verschilt per bond
De AOb en FNV Overheid roepen hun leden op zich digitaal te registreren en houden op een aantal plaatsen in het land bijeenkomsten. CNV Onderwijs heeft registratiepunten in ongeveer 30 bioscopen door het hele land en biedt daar haar leden een gratis bezoek aan de onderwijsfilm Wonder aan. Het doel blijft voor iedereen gelijk: zo snel mogelijk 900 miljoen euro extra voor salarissen, 500 miljoen euro voor werkdrukbestrijding.

De laatste ontwikkelingen rond de acties van het PO-Front zijn te vinden op www.pofront.nl Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: PO in actie: Jan van de Ven - 06 42 32 64 61
PO in actie: Thijs Roovers - 06 17 53 29 68
Algemene Onderwijsbond: Thijs den Otter - 06 46 22 88 60
CNV Onderwijs: Marjolein Hammink - 06 51 58 45 80
FNV Overheid: Annika Heerekop 06 31 67 75 90
FvOv: Jilles Veenstra 06 - 39 80 29 15
AVS: Tineke Snel - 06 12 94 64 13
PO-Raad: Ad Veen - 06 13 96 90 04Nieuwsbericht

Ga in gesprek met onderwijsminister

15 november 2017

Woensdagmiddag 29 november meet-up bijeenkomst met minister Arie Slob en het onderwijsveld. Locatie: AFAS Live in Amsterdam.

GRATIS KAARTEN BESCHIKBAAR VANAF MAANDAG 20 NOVEMBER 17.00 UUR VIA WEBSITE PO-FRONT.

Het PO-Front organiseert op woensdagmiddag 29 november vanaf 15.00 uur een openbare bijeenkomst met minister Slob in AFAS Live in Amsterdam. Leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders en schoolbestuurders gaan in gesprek met de minister over een eerlijk salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs.

Gratis kaarten beschikbaar
Vanaf aanstaande maandag 20 november 17.00 uur zijn er een kleine 500 gratis kaarten beschikbaar via de website van het PO-Front, www.pofront.nl. De kaarten zijn alleen beschikbaar voor onderwijspersoneel uit het primair onderwijs. Wees er snel bij, want op = op.

Live te volgen op scholen
Het PO-Front zorgt voor een livestreamverbinding, zodat iedereen de sessie online kan volgen in de personeelskamer op school. Verdere communicatie over programma en exacte tijden volgt via de website www.pofront.nl.

Het PO-Front bestaat uit PO in actie, vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv, Schoolleidersvereniging AVS en werkgeversorganisatie PO- Raad. Het PO-Front voert sinds het voorjaar 2017 actie voor een eerlijk salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs.Nieuwsbericht

PO-Front overhandigt ultimatum aan minister Slob

7 november 2017

Het PO-Front heeft vandaag de ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan minister Slob van Onderwijs. De samenwerkende onderwijsorganisaties verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een landelijke staking.

Tegelijkertijd kijken alle deelnemers – PO in actie, vakbonden AOb/FNV, CNV Onderwijs en FvOv, schoolleidersvereniging AVS en werkgeverskoepel PO Raad – terug op een constructief gesprek.

Minister Slob en het PO-Front hebben besproken dat er op korte termijn een nadere invulling volgt hoe de salariseis vorm moet krijgen en hoe de werkdrukbestrijding van de grond moet komen. Voor het PO-Front is het uitgangspunt dat het door het kabinet toegezegde bedrag slechts een begin is en er zo snel mogelijk invulling van de geëiste 1,4 miljard euro komt: 900 miljoen euro voor salaris, 500 miljoen euro voor werkdrukbestrijding.

Daarnaast wil het PO-Front dat politiek Den Haag zich zo breed mogelijk uitspreekt tegen de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs.Nieuwsbericht

Kabinet krijgt tot de week van 5 december:

PO-Front gaat door met actievoeren

3 november 2017

Na een tegenvallend regeerakkoord zet het PO-Front de gezamenlijke acties voor meer salaris en minder werkdruk al in november en december voort. Dat is gisteravond besloten na overleg tussen de deelnemende partijen PO in actie, vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv, Schoolleidersvereniging AVS en werkgeversorganisatie PO Raad.

Dinsdag gesprek met minister Slob
Komende dinsdag gaat een delegatie van het PO-Front in gesprek met onderwijsminister Arie Slob. Daarin zal de nieuwe bewindsman een ultimatum krijgen: uiterlijk in de week van 5 december – als de Tweede Kamer waarschijnlijk de OCW-begroting behandelt – wil het PO-Front weten hoe Slob tegemoet gaat komen aan de eisen van het primair onderwijs, waarmee een totaalbedrag is gemoeid van 1,4 miljard euro. Daarvan is 900 miljoen euro bestemd voor salarissen en 500 miljoen euro voor werkdrukbestrijding.

Openbare en interactieve meet-up met Slob op 29 november
Voor die tijd gaat minister Slob op uitnodiging van het PO-Front in gesprek met leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders en schoolbestuurders. In het openbaar zullen zij met elkaar van gedachten wisselen over de problemen die de hoge werkdruk en het te lage salaris veroorzaken in het primair onderwijs. Deze openbare meet-up staat geagendeerd voor woensdag 29 november. Tijdstip en plaats volgen nog. Er wordt gezocht naar een ruime zaal. Het PO-Front zal zorgen voor een livestream zodat iedereen de sessie kan volgen en er in elke personeelskamer in het PO kan worden aangehaakt bij het gesprek.

12 december landelijke staking
Als minister Slob niet tegemoet wil of kan komen aan de eisen van het PO-Front, roepen de vakbonden een nieuwe landelijke staking uit op dinsdag 12 december. Geeft politiek Den Haag dan nog geen gehoor aan onze eisen, dan worden de acties na de feestdagen hervat en komen er estafetteacties in de regio.

Investering 1,4 miljard euro noodzakelijk
De afgelopen weken peilden de bij het PO-Front betrokken organisaties de actiebereidheid onder hun leden. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie menen namelijk dat een investering van 270 miljoen euro voor salaris volstaat, waar 900 miljoen euro nodig is om de lonen in de sector op een niveau te krijgen dat vergelijkbaar is met het voortgezet onderwijs. Dat is van groot belang, omdat studiekiezers een loopbaan in het primair onderwijs veelal links laten liggen: elders is meer te verdienen met minder intensief werk.

Weliswaar komt Rutte-III ook met plannen voor werkdrukbestrijding, maar daarvoor reserveert het komend jaar een budget van slechts 10 miljoen euro en niet de noodzakelijke 500 miljoen euro. Het kabinet voert de investering op tot 430 miljoen euro in 2021, maar het PO-Front wijst er op dat het primair onderwijs die tijd niet heeft. De aanwas uit de pabo-opleidingen is zo klein dat het nu al snel oplopende lerarentekort in 2025 boven de 10 duizend fte uitkomt. Dat betekent dat de werklast voor leraren de komende jaren toeneemt, terwijl de sector nu al de twijfelachtige eer heeft burn- outkampioen te zijn: één op de vier leraren krijgt hier mee te maken.

De leden van de deelnemende organisaties hebben dan ook in overweldigende aantallen aangegeven dat de acties moeten doorgaan. Het PO-Front is sinds het voorjaar actief om 1,4 miljard euro extra los te krijgen in Den Haag. Dat resulteerde op 5 oktober al in de grootste eendaagse staking ooit in het onderwijs; meer dan 70 duizend leraren kwamen toen op de been om de eisen kracht bij te zetten. De hoofdmanifestatie in het Haagse Zuiderpark trok ruim 60 duizend stakers.

Voor meer informatie:

PO in actie:
Jan van de Ven 06 42 32 64 61
Thijs Roovers 06 17 53 29 68

Algemene Onderwijsbond:
Thijs den Otter 06 46 22 88 60

CNV Onderwijs:
Marjolein Hammink 06 51 58 45 80

FNV Overheid:
Annika Heerekop 06 31 67 75 90

FvOv:
Yvonne Lebbink
06 53 92 09 03

AVS:
Tineke Snel 06 12 94 64 13

PO Raad:
Ad Veen 06 13 96 90 04


Deel deze actie


Terug naar boven